سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = بسیار پرسرعت 🔥 = سرویس های داغ 💎 = برترین سرویس 💧 = قابلیت دریپ فید

• افزایش فالوور اینستاگرام 🔆

ID نام نرخ هر 1000 تا(تومان) حداقل / حداکثر سفارش توضیحات
1985
فالوور 60% ایرانی 😍🌟 30% هدیه 🎁 استارت آنی ⚡️🔥
9000
200 / 5000
1984
فالوور ایرانی اینستاگرام | استارت آنی 😍⚡️💎🔥
11000
200 / 4000
1940
» فالوور 50% ایرانی تایگر | استارت آنی | 60% هدیه 💎
12500
200 / 10000
1970
» فالوور ایرانی بلک - اختصاصی و آنی - پرسرعت ⚡️🚀💎💛
13000
100 / 350000
1933
- » فالوور ایرانی ویژه کینگ 👑💎 ظرفیت 300k 🔥 استارت آنی 🚀⚡️
14000
100 / 400000
1705
» فالوور ویژه ایرانی الماس - باکیفیت و پرسرعت - آنی 💎 🚀⚡️🎁
15000
500 / 13000
1982
» فالوور ویژه فول پروفایل دار گلد - ریزش 10% - آنی - اختصاصی ⚡️🚀🌟🎁💎
16200
500 / 40000
1712
» فالوور ایرانی کیفیت عالی - 90% پروفایل دار - آنی 🎁⚡️💎
19900
100 / 3000
1722
» فالوور میکس فست - اختصاصی و آنی 💚💎⚡️
21000
100 / 50000
1733
» فالوور ایرانی کیفیت اکانت عالی - سرور فایر - آنی 🔥⚡️💎🎁
25000
100 / 4000
1941
» فالوور ویژه ایرانی اینستاگرام - سرعت و کیفیت عالی - ریزش 10% 🎁⚡️⭐️
30000
250 / 5000
1723
» فالوور ایرانی ( اجباری ) - فعال و واقعی - فول پروفایل - اختصاصی و آنی ⚡️🚀🎁
66000
100 / 25000

• لایک پست اینستاگرام ❤️

ID نام نرخ هر 1000 تا(تومان) حداقل / حداکثر سفارش توضیحات
1971
لایک ایرانی سرور بلک | اختصاصی و آنی | پرسرعت 🚀⚡️💎🔥
6500
200 / 40000
1710
» لایک ایرانی کیفیت خوب - ظرفیت 2 کا 😍❤️💎
7000
100 / 2000
1976
لایک خارجی اینستاگرام | استارت آنی ⚡️🎈🚀
7900
500 / 2000
1706
» لایک ایرانی الماس ویژه کیفیت عالی - 15% هدیه - آنی 🎁⚡️💎⭐️
8500
50 / 5000
1934
» لایک ایرانی اینستاگرام سرور کینگ - کیفیت عالی - استارت آنی 👑⚡️🚀💎
9000
100 / 30000
1923
» لایک فول ایرانی | پرسرعت و آنی | 20% هدیه 🚀🔆
13000
100 / 2000
1728
» لایک فول ایرانی - ریزش 5% - سرور ویژه ⚡️❤️💎💥
15000
100 / 3000

• خدمات ویو اینستاگرام 👁‍🗨

ID نام نرخ هر 1000 تا(تومان) حداقل / حداکثر سفارش توضیحات
1948
ویو پرسرعت ایرانی - استارت آنی - سرور 1 💛
890
1000 / 5000000
1918
» ویو پست اینستاگرام - پرسرعت و آنی - سرور 2 ⚡️
1500
300 / 1000000
1732
» سیو پست اینستاگرام 🍭
3000
250 / 3000
1972
بازدید واقعی تمامی استوری ها - استارت آنی ⚡️💎🚀🌟
3800
500 / 10000
1932
» بازدید تمامی استوری ها - استارت آنی و پرسرعت 💎
5800
500 / 15000

• خدمات کامنت اینستاگرام 💬

ID نام نرخ هر 1000 تا(تومان) حداقل / حداکثر سفارش توضیحات
1973
» کامنت فارسی ایرانی اینستاگرام - کیفیت عالی - سرعت بشدت بالا - آنی ⚡️🚀💎🔥
39600
50 / 50000

• بازدید پست های تلگرام 🎖

ID نام نرخ هر 1000 تا(تومان) حداقل / حداکثر سفارش توضیحات
1964
» بازدید تک پست تلگرام | استارت آنی | پرسرعت ⚡️🚀💎
500
50 / 100000
1958
» بازدید 5 پست تلگرام | استارت آنی | پرسرعت ⚡️🚀💎
2400
50 / 100000
1959
» بازدید 10 پست تلگرام | استارت آنی | پرسرعت ⚡️🚀💎
3900
50 / 100000
1960
» بازدید 20 پست تلگرام | استارت آنی | پرسرعت ⚡️🚀💎
7500
50 / 100000
1961
» بازدید 50 پست تلگرام | استارت آنی | پرسرعت ⚡️🚀💎
18000
50 / 100000
1962
» بازدید 100 پست تلگرام | استارت آنی | پرسرعت ⚡️🚀💎
36000
50 / 100000

• خدمات اکسپلور اینستاگرام ⚜️

ID نام نرخ هر 1000 تا(تومان) حداقل / حداکثر سفارش توضیحات
1921
» ریچ - ایمپرشن اینستاگرام | پرسرعت و آنی ⚡️🔥🚀
1500
100 / 200000
1919
» بازدید پروفایل اینستاگرام | آنی و پرسرعت ⚡️🚀💎
5000
250 / 300000

• خدمات تیک تاک 💫

ID نام نرخ هر 1000 تا(تومان) حداقل / حداکثر سفارش توضیحات
1943
» بازدید تیک تاک - پرسرعت - کیفیت عالی ⚡️
1800
1000 / 1000000
1944
» لایک تیک تاک - کیفیت بالا - سرعت عالی 💎
15500
50 / 2000
1945
» فالوور تیک تاک - باکیفیت - پرسرعت 🔆
40000
100 / 50000

• خدمات IGTV اینستاگرام ⭐️

ID نام نرخ هر 1000 تا(تومان) حداقل / حداکثر سفارش توضیحات
1910
» ویو [ IGTV ] اینستاگرام - پرسرعت - [ نامحدود ] - سرور 2 💎
1700
200 / 1000000
1965
لایک ویژه فول ایرانی IGTV - پرسرعت و باکیفیت ⚡️💎🚀💛
12500
200 / 5000

• تبلیغات هدفمند اینستاگرام ⚡️

ID نام نرخ هر 1000 تا(تومان) حداقل / حداکثر سفارش توضیحات
1699
» ارسال تبلیغات به دایرکت اینستاگرام - پیج شخصی - کیفیت عالی 🚀
189000
100 / 10000
1698
» ارسال تبلیغات به دایرکت اینستاگرام - پیج کاری - کیفیت عالی 💎
199000
100 / 10000

• خدمات ویژه تلگرام 📌

ID نام نرخ هر 1000 تا(تومان) حداقل / حداکثر سفارش توضیحات
1688
» انتقال گروه به گروه تلگرام | کیفیت و سرعت عالی | مخصوص گروه های ایرانی 🚀⚡️💎🌟
65000
1000 / 200000

• پنل نمایندگی بانیکس 🎯

ID نام نرخ هر 1000 تا(تومان) حداقل / حداکثر سفارش توضیحات
1686
• نصب ماژول پیامک 🔖
199000
1000 / 1000
1950
• ساخت ربات نمایندگی [ فول امکانات ] ⚡️
399000
1000 / 1000
1682
• طراحی پنل نمایندگی مشابه بانیکس 📌
599000
1000 / 1000